Workshop med Formado Tutuco

Da var det igjen tid for workshop med vår høyere graderte instruktør, Formado Tutuco, fra Brasil.

Read More