Velkommen til capoeiratreninger høsten 2019

 

*** English below***

Vi starter treninger igjen i uke 35! Første treningsdag: mandag 26. august 2019.

Informasjon om treningstider og treningslokaler:
Alle treningene er åpen for alle aldre! Tirsdager er særlig tilrettelagt for barnefamilier og barn, med fokus på lek og akrobatikk. Mandager og torsdager har høyere intensitet.

 

* Mandag: Årstad Videregående Skole(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 19.00-21.00
* Tirsdag: Årstad Videregående Skole (Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 17.30-18.30
* Torsdag: Ny-Krohnborg Skole (Rogagaten 9, 5055 Bergen) Kl. 19.00-21.00

Trenere:
Bøye, Ivar, Emil og Jules

Informasjon om priser (per halvår):
– Familiepris (foresatte med barn 2-6 år): 1500kr
– Barn og ungdom (7-15 år): 800 kr
– Voksen (16 år +): 1200kr
– Student (ved fremvisning av studentbevis): 1000kr pr. semester
«Tren så mye du vil» gjelder for alle!

Viktig å merke seg:
– Forbehold om endringer. Endringer i tider og lokaler vil kunne forekomme i løpet av semesteret.
– Ved spørsmål angående trening, vennligst ta kontakt med en av trenerne.

 

*** English ***

WELCOME TO CAPOEIRA CLASSES with CBF BERGEN – AUTUMN 2019

The trainings will start in week 35!!! Monday August 26th 2019 will be the first day of practice.

Information about time and place for classes:
Alle classes are open for all ages! Tuesday classes focus on play and acrobatics and is therefore especially suitable for families with children and children. Monday and Thursday classes have higher intensity.

* Monday: Årstad Videregående Skole(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 19.00-21.00
* Tuesday: Årstad Videregående Skole(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 17.30-18.30
* Thursday: Ny-Krohnborg Skole (Rogagaten 9, 5055 Bergen) Kl. 19.00-21.00

Coaches:
Bøye, Ivar, Emil og Jules

Information about prices per half year:
– Family price (guardians with children from 2-6 years): 1500kr
– Children and youth (7-15 year): 800kr
– Adults (16 year +): 1200kr
– Student (upon presentation of student certificate): 1000kr per semester
«Exercise as much as you want» applies to everyone!

Important to note:
– Change of time and place may occur during the semester
– If you have any questions about the classes, please contact one of the coahes