VELKOMMEN TIL CBF BERGEN

Vi ønsker deg velkommen på vår nettside – her finner du masse informasjon om tidligere og fremtidige ting som skjer i CBF Bergen!

VELKOMMEN

Vi er den eldste capoeira-gruppen i Bergen, stiftet i 2001. Vi har fantastiske instruktører både i Brasil og Norge, og er kjent for vårt sosiale og inkluderende miljø. På informasjonssiden kan du lese om oss og hva som foregår i capoeiramiljøet i Bergen.

Vær med å støtte klubben med din «GRASROTANDEL» !!
Org.nr.: 985 087 903
Navn: Sentrum Capoeira Klubb

SHOW

Ønsker du et spennende innslag på din firmafest, julebord, konferanse, bryllup, TV-produksjon eller liknende ? Vi holder capoeira- og sambashow dersom det er ønskelig.

VÅRE SISTE NYHETER

Vinterferie uke 9

Siden det er vinterferie denne uken blir det ingen treninger. Både Årstad og Ny-Krohnborg er stengt hele uken. Men vi er tilbake neste uke! Fra mandag 4. mars.

 

Velkommen til capoeiratreninger våren 2019

VELKOMMEN TIL CAPOEIRATRENINGER VÅREN 2019😊

Informasjon om treningstider og treningslokaler:
Alle treningene er åpen for alle aldre! Tirsdager er særlig tilrettelagt for barnefamilier og barn, med fokus på lek og akrobatikk. Mandager og torsdager har høyere intensitet.

* Mandag: Årstad Videregående Skole (Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 19.00-21.00
* Tirsdag: Årstad Videregående Skole (Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 17.30-18.30
* Torsdag: Ny-Krohnborg Skole (Rogagaten 9, 5055 Bergen) Kl. 19.00-21.00

Trenere:
Bøye, Ivar, Janice, Emil og Jules

Informasjon om priser (per halvår):
– Familiepris (foresatte med barn fra 2-6 år): 1500kr
– Barn og ungdom (6-15 år): 750kr
– Voksen (16 år +): 1150kr
– Student (ved fremvisning av studentbevis): 1000kr pr. semester
«Tren så mye du vil» gjelder for alle! 😊

Viktig å merke seg:
– Forbehold om endringer. Endringer i tider og lokaler vil kunne forekomme i løpet av semesteret.
– Ved spørsmål angående trening, vennligst ta kontakt med en av trenerne.

 

*** English ***

WELCOME TO CAPOEIRA CLASSES SPRING 2019😊

Information about time and place for classes:
Alle classes are open for all ages!
Tuesday classes focus on play and acrobatics and is therefore especially suitable for families with children and children. Monday and Thursday classes have higher intensity.

* Monday: Årstad Videregående Skole (Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 19.00-21.00
* Tuesday: Årstad Videregående Skole (Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen) Kl. 17.30-18.30
* Thursday: Ny-Krohnborg Skole (Rogagaten 9, 5055 Bergen) Kl. 19.00-21.00

Coaches:
Bøye, Janice, Ivar, Emil og Jules

Information about prices per half year:
– Family price (guardians with children from 2-6 years): 1500kr
– Children and youth (6-15 year): 750kr
– Adults (16 year +): 1150kr
– Student (upon presentation of student certificate): 1000kr per semester
«Exercise as much as you want» applies to everyone!😊

Important to note:
– Change of time and place may occur during the semester
– If you have any questions about the classes, please contact one of the coahes