På årsmøtet 12. mars 2008 ble det vedtatt at Capoeira na Chuva skulle skifte klubbnavn til moderklubbens navn, Grupo de Capoeira Contemporânea Beija-Flor. Årsaken til navnebyttet var at klubben ønsket å tydeliggjøre klubbens identitet og opprinnelse.

Capoeira na Chuva, som betyr ”capoeira i regnet”, ble formelt sett stiftet som klubb 4. september 2001, med et styre på seks personer. Styret bestod av leder, nestleder, kasserer og tre ordinære styremedlemmer.

I vel halvannet år før denne tid hadde Capoeira na Chuva bestått av inspirerte sjeler som hadde deltatt på Children At Risk Foundation (CARF) sine kurs i Bergen somrene 2000 og 2001. På disse kursene instruerte tidligere gatebarn fra São Paulo (Poca, Bebe og Fabio) og den daværende contra mesteren, Chulapa, norske ungdommer i kampdansen, capoeira, i to uker.

I dag er det et velletablert samarbeid mellom Capoeira CBF og Kolibri CARF. Gradering foregår på høsten 1 gang i året hvor klubben da får besøk av høyt graderte instruktører fra moderklubben i Brasil, Grupo de Capoeira Contemporânea Beija-Flor. Siden klubboppstart har Capoeira CBF gjennomført årlige batizadoer (som betyr dåp; første gradering) og troca de cordãoes (bytte av belte). Dette anses for å være årets største capoeirabegivenhet i Bergen. Klubben arrangerer også flere workshops i løpet av året, hvor Instruktørene Tutuco, Eliane eller gjester, holder treninger over lengre tid.

I dag består Capoeira CBF av totalt ca. 45 capoeristaer fordelt på tre grupper. Medlemsskaren består hovedsaklig av barn, ungdom og studenter/voksne, men det er viktig å presisere at klubben er åpen for alle som ønsker å delta.

For informasjon om treningstider klikk her: Treningstider

Alle er velkommen !
Ta kontakt for spørsmål

Image of a group of members of sentrum capoeria klubb sitting on the floor smiling