For å få det ekstra kjekt på trening:

 • Presist fremmøte
  • vær skiftet og klar til trening starter
  • komme til riktig tid og ikke gå før avslutning


 • Treningsantrekk
  • Capoeiratøy på trening
  • hvitt Capoeiratøy på workshops og oppvisninger
  • belter skal alltid brukes dersom dette er mottatt (bare til hvite bukser)
  • overtrekksbukser brukes over den hvite buksen ute eller når det er fare for at den hvite buksen skal bli skitten
  • ansvar for å kjøpe Capoeiratøy innen rimelig tid


 • Oppmerksomhet under trening
  • intensitet under trening
  • det er lov å ikke klare, men det er ikke lov å ikke prøve


 • Andre ordensregler som gjelder under trening
  • av med mobiltelefoner, klokker, smykker, tyggis
  • treningsarealet skal være fritt for skiftetøy. Utøvere har selv ansvar for å rydde treningslokalet innen treningen begynner
  • sko skal av før en går inn i treningslokalet
  • drikkepause / dopause foregår kun i angitte pauser


 • Hygiene
  • god fot hygiene er veldig viktig, da vi trener barbeint
  • god hygiene generelt da vi ikke trener alene men ofte i par


Disse reglene gjelder for hele Capoeira CBF både i Brasil og i Bergen. Respekter den enkelte som skal holde treningen og dine trenings kamerater med å overholde disse rutinene.

Sees på trening for blant annet hopp og sprett, sang og musikk, og mye annet sprell!

AXE !!!