Hva er CARF ?
CARF (Children at Risk Foundation) er en organisasjon som arbeider med gatebarn og ”children at risk” i São Paulo i Brasil, med den hensikt å vise barna at det finnes en annen utvei enn livet på gaten. Organisasjonen ble startet av Gregory Smith i 1992. Han solgte alt han eide og reiste til Brasil for å arbeide med gatebarn. Siden den gang har han arbeidet med å føre gatebarn tilbake til et menneskeverdig liv. Mange av disse er reddet og flere av dem arbeider videre i CARF. I år 2002 ble Kolibriredet åpnet, et forebyggende aktivitetssenter som skal forhindre at ”children at risk” havner på gaten. Senteret driver også ettervern. Over 650 barn er i dag i aktivitet på senteret. Her drives mange ulike kunstneriske og kulturelle aktiviteter. KolibriRedet er blitt et inspirasjonssenter i São Paulo, og vi står i dag foran en spennende utvidelse av prosjektet til flere favela – områder i São Paulo.

På Kolibriredet deltar ca 250 barn og unge i capoeira- treningen. Dette er en helt unik aktivitet i rusforebyggende arbeid. Capoeira er ett av de viktigste verktøyene våre i arbeidet med barn fra hardt belastede miljøer, preget av rus og kriminalitet. Capoeira styrker selvtillit og selvbilde, samtidig som det gir sosial trening og trening i å vise respekt for medmennesker. Capoeira bygger på disiplin, fysisk styrke og smidighet, kombinert med hurtighet og kreativitet. Det innebærer også musikalsk trening og ei innføring i deres egen brasilianske kultur.

Hvilken sammenheng har CARF med Capoeira CBF ?
Sommeren 2000 arrangerte CARF capoeirakurs i Bergen. Capoeirakurset ble holdt av den brasilianske instruktøren Chulapa og hans elev Fabio. Fabio er tidligere gatebarn, men har gjennom tilbudet på Kolibriredet kommet seg vekk fra et liv på gaten. Sommeren 2001 gjentok CARF capoeiraarrangementet i Bergen. Fokuset på capoeirakursene var å gi en innføring i capoeira og å belyse capoeiraens betydning i forhold til arbeidet med gatebarnsproblematikk i Brasil.

Sommerkursene i capoeira viste seg å bli en stor suksess og en inspirasjon til å etablere en egen capoeiragruppe i Bergen. Seks av kursdeltakerne bestemte seg etter sommerkurset i 2001 for å grunnlegge capoeiraklubben Capoeira na Chuva (i dag Grupo de Capoeira Contemporânea Beija-Flor). Capoeira na Chuva ble følgelig stiftet 4.september 2001.

Siden klubbstiftelsen har Capoeira CBF hatt et samarbeid med CARF og capoeiramiljøet på Kolibriredet. Inntil 2006 samarbeidet Kolibriredet med capoeiraklubben Grupo de Capoeira Angolinha i São Paulo. Daværende instruktør på Kolibriredet kom fra Angolinha. Siden oppstarten fungerte Angolinha også som moderklubb for Capoeira CBF. Det vil si at klubben fikk jevnlig instruksjon og retningslinjer fra Angolinha. Et resultat av dette var at den første capoeiragraderingen kunne finne sted i Bergen sommeren 2002.

I 2006 startet to av elevene til Chulapa sitt eget capoeira-akademi på Kolibriredet under navnet Grupo de Capoeira Contemporânea Beija- Flor. Elevene het Monitor (instruktørgrad innen capoeira) Dino og Monitor Poca og var da ferdig utdannet capoeirainstruktører. Angolinha trakk seg følgelig ut av engasjementet på Kolibriredet. Grupo de Capoeira Contemporânea Beija Flor overtok også som moderklubb for Capoeira CBF i 2007.

I dag er en viktig del av samarbeidet med CARF å arrangere Capoeira Sommerkurs. Siden 2002 har Capoeira CBF og CARF samarbeidet om å arrangere konseptet Capoeira Sommerkurs, noe som er en videreføring av de innledende sommerkursene i 2000 og 2001. Sommerkursene ledes av instruktørene Dino og Poca og er en den største årlige capoeirabegivenheten i Bergen.

Ellers samarbeider Capoeira CBF og CARF vedrørende oppvisninger, informasjonsarbeid, sponsorarbeid og innkjøp/salg av capoeiraklær og utstyr. I tillegg jobbes det stadig med å få til utvekslinger for capoeiraelever både i Bergen og i Brasil.