Hovedsenteret KolibriRedet er et aktivitetssenter, motivasjonssenter og kultursenter som virker positivt inn på en hel bydel. KolibriProsjektet har i dag ca 1000 barn og unge i aktivitet, og ligger i Diadema bydel i São Paulo.

KolibriRedet er en estetisk nytelse. De vakre omgivelsene skal gi menneskene inspirasjon, kraft og styrke til å gripe tak i sine egne liv, i en medmenneskelig og sosial sammenheng. Etter åpningen i 2002 ble KolibriRedet bygget ut med en rekke aktiviteter og virksomheter. Barna og ungdommene på senteret må følge undervisning i vanlig offentlig skole for å få plass. De bor i favelaen i nærområdet som er et svært belastet område, både hva gjelder fattigdomsproblemer, rusproblemer og kriminalitet.

Senteret er åpent fra kl 8 om morgenen til ca kl 20 om kvelden.

Arbeidet med gatebarna videreføres, men det oppsøkende arbeidet i sentrum av São Paulo er avsluttet. I perioder bor det barn på senteret, i tillegg til Gregorys familie. Dette kan være gatebarn i nærmiljøet, barn med akutte problemer i hjemmet eller hvor hjemmet går i oppløsning.

Eksempler på aktiviteter på Kolibriredet i Saõ Paulo:

På Kolibriredet er det mange ulike aktiviteter.

CAPOEIRA AKADEMI – afrobrasiliansk kampdans med røtter tilbake til slavetiden. Denne aktiviteten er viktig i arbeide med å styrke kropp og sjel, den gir sosial trening og styrker selvbildet ved å kombinere det sportslige med dans, teater, musikk og folklore. På capoeira-akademiet deltar 250 barn og unge.

KOLIBRIREDETS MUSIKK-MØLLE:

GITAR OG CAVAQUINHO– undervisning i musikk og spill, basert på samba og latinske rytmer.

BANDA BEIJA-FLOR – perkusjonsgruppe for afrobrasilianske rytmer.

DANS – Diverse dansestiler for ungdom og gymnastikk for mødrene.

MUSICAS BANDAS: Gruppe som etablerer eget musikkstudio for komponering og innspilling av musikk.

HIP-HOP BEVEGELSEN ”Forevolution”:

AFRO-BREAK, DJ – MC – BBoy og Grafitti workshops er svært populære. Opplæring i lydproduksjon.

KUNST ATELIER: Ulike aktiviteter innenfor maling, tegning og forming.

SKULPTURVERKSTED: Opplæring, utprøving og eksperimentering med å lage skulpturer og tredimensjonale uttrykk.

BEIJA-FLOR F.C. (KOLIBRI FOTBALL KLUBB): Flere av Kolibriredets fotballag har gjort det sterkt i fotballcup. Det drives fotballtrening i aldersgruppen 7 -20. F.C.Beija-Flor har 7 turneringslag.

AFROBRASILIANSK FRISØRSALONG: Senteret har egen salong. Her gis yrkesrettet utdanning innen frisørfag, manikyre, fotpleie og sminke.

TEATER, DRAMA, AKROBATIKK: Egne dramaoppsetninger med bevisstgjøring på egen situasjon, store fellesforestillinger og akrobatikk/sirkusaktiviteter.

SIRKUS: Opplæring innenfor tradisjonelle sirkusaktiviteter.