Treningstider

Informasjon om treningstider og treningslokaler:
Alle treningene er åpen for alle aldre!
Tirsdager er særlig tilrettelagt for barnefamilier og barn med fokus på lek og akrobatikk.
Mandager og onsdager har høyere intensitet.

DagStedTreningstider
MandagÅrstad Videregående Skole
(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen)

Trening: Kl. 19.00-21.00

TirsdagÅrstad Videregående Skole
(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen)

Trening: Kl. 17.30-18.30
Onsdag
Ny-Krohnborg Skole
(Rogagaten 9, 5055 Bergen)

Trening: Kl. 19.00-21.00

Trenere:
Bøye, Ivar, Emil og Jules

Priser per halvår og informasjon:
– Familiepris (foresatte med barn fra 2-6 år): 1500kr
– Barn og ungdom (7-15 år): 800kr
– Voksen (16 år +): 1200kr
– Student (ved fremvisning av studentbevis): 1000kr pr. semester
«Tren så mye du vil» gjelder for alle!

Viktig å merke seg:
– Forbehold om endringer. Endringer i tider og lokaler vil kunne forekomme i løpet av semesteret.
– Ved spørsmål angående trening, vennligst ta kontakt med en av trenerne.Training times

All trainings are open to all ages!
Tusedays are especially facilitated for families and children with focus on play and acrobatics.
Mondays and Wednesdays have higher intensity.

DayPlaceTraining times
MondayÅrstad Videregående Skole
(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen)

Kl. 19.00-21.00

Tuesday
Årstad Videregående Skole
(Fjøsangerveien 38 A, 5054 Bergen)

Kl. 17.30-18.30
Wednesday
Ny-Krohnborg Skole
(Rogagaten 9, 5055 Bergen)

Kl. 19.00-21.00 

Coaches:
Bøye, Ivar, Emil og Jules

Prices per half year:
– Family price (guardians with children from 2-6 years): 1500kr
– Children and youth (7-15 year): 800kr
– Adults (16 year +): 1200kr
– Student (upon presentation of student certificate): 1000kr per semester
– «Exercise as much as you want» applies to everyone
– Monday and Wednesdays trainings have higher intensityImportant to note:
– Change of time and place may occur during the semester
– If you have any questions about the classes, please contact one of the coaches

Veibeskrivelse til Årstad VGS Gymsal/
directions to Årstad VGS gymnastic hall: